Hållbarhet | Amorim Wise

Kork

Korken är den yttre barken av korkekträdet (Quercus Suber L.), ett långsamt växande träd i Medelhavsregionen.

100%

naturligt, återanvändbart och återvinningsbart

Lätt, elastiskt och hoptryckbart

ogenomträngligt, brandhämmande och slittåligt är några av korkens nyckelegenskaper

Inga träd skadas

eller huggs ned under skörd (korkutvinning)

Korkekträd

Korkekträdet är mycket viktigt för den ekonomiska utvecklingen av Medelhavsområdets landsbygd

9 år

korkeken skördas för första gången när trädet är 25 år, och därefter vart nionde år

Återgenererar sig självt

korkekträdet är det enda trädet där barken återgenereras efter varje skörd

200 år

den genomsnittliga livslängden av ett korkekträd, som kan skördas ca 18 gånger under sin livstid

Korkeksskog

Korkeksskogen är en av världens 36 hotade områden av biologisk mångfald.

100 000 personer

WWF uppskattar att över 100,000 personer beror ekonomiskt på korkrelaterade verksamhetsaktiviteter.

2,1 miljoner hektar

korkeksskog i Medelhavsområdet

200 000 ton

kork skördas varje år

Kvarhållning av CO₂

För varje ton kork som produceras bibehåller korkeksskogen 73 ton CO₂

Korken fortsätter att bibehålla CO₂

även efter att det har förvandlats till golv

klimatpositiva golv

Amorim Wise har nått en enastående negativ koldioxidbalans, vilket hjälper till att minska den globala uppvärmningen

101 kg CO₂ /m²

ett Amorim Wise-golv kan bibehålla upp till

Kork

Korken är den yttre barken av korkekträdet (Quercus Suber L.), ett långsamt växande träd i Medelhavsregionen.

Korkekträd

Korkekträdet är mycket viktigt för den ekonomiska utvecklingen av Medelhavsområdets landsbygd

Korkeksskog

Korkeksskogen är en av världens 36 hotade områden av biologisk mångfald.

Kvarhållning av CO₂

För varje ton kork som produceras bibehåller korkeksskogen 73 ton CO₂

100%

naturligt, återanvändbart och återvinningsbart

Lätt, elastiskt och hoptryckbart

ogenomträngligt, brandhämmande och slittåligt är några av korkens nyckelegenskaper

Inga träd skadas

eller huggs ned under skörd (korkutvinning)

9 år

korkeken skördas för första gången när trädet är 25 år, och därefter vart nionde år

Återgenererar sig självt

korkekträdet är det enda trädet där barken återgenereras efter varje skörd

200 år

den genomsnittliga livslängden av ett korkekträd, som kan skördas ca 18 gånger under sin livstid

100 000 personer

WWF uppskattar att över 100,000 personer beror ekonomiskt på korkrelaterade verksamhetsaktiviteter.

2,1 miljoner hektar

korkeksskog i Medelhavsområdet

200 000 ton

kork skördas varje år

Korken fortsätter att bibehålla CO₂

även efter att det har förvandlats till golv

klimatpositiva golv

Amorim Wise har nått en enastående negativ koldioxidbalans, vilket hjälper till att minska den globala uppvärmningen

101 kg CO₂ /m²

ett Amorim Wise-golv kan bibehålla upp till

Amorim Cork Flooring använder små textfiler och cookies för att skapa en optimerad upplevelse vid surfande på vår hemsida. Genom att klicka ”skicka in” tillåter du användandet av cookies på vår hemsida för din dator och mobil.

Gå igenom vår Integritetspolicy här.

Dark Grey Washed Oak

FDYF001 | FDYF001

Välj produkt att jämföra

Välj produkt att jämföra